Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2023 giảm 1,8% [Infographic]: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,9% so với cùng kỳ Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tiếp đà phục hồi tích cực
[Infographic]: Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng 2,1% so với cùng kỳ