Sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2022 tiếp tục xu hướng phục hồi nhanh Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tiếp đà phục hồi tích cực
[Infographic]: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,9% so với cùng kỳ