Tiếp đà quý II, dự báo tăng trưởng cả năm 2022 có thể đạt hoặc vượt mục tiêu Vững tin mục tiêu tăng trưởng GDP

[Infographics] GRDP của Hà Nội tăng 7,79% trong 6 tháng năm 2022

Đức Hà/laodongthudo.vn