Quảng Nam: Quy hoạch Khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình dự kiến chia thành 4 khu chức năng Quảng Nam dự kiến trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 vào tháng 12/2022

Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam ban hành công văn giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh theo dõi, cập nhật kế hoạch thanh tra, kiểm tra chi tiết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan chủ động chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu và nội dung về tình hình hoạt động và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ Đoàn thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu.

Trước đó ngày 16/9/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.

Kiểm tra tình hình phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Nam
Một khu công nghiệp đã đầu tư, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Văn Luận)

Theo đó, Vụ Quản lý các Khu kinh tế được giao chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Cục Đầu tư nước ngoài, các Vụ Pháp chế, Kinh tế Địa phương và lãnh thổ, Giám sát Thẩm định và đầu tư, Quản lý Quy hoạch kiểm tra tình hình hoạt động và phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Nam. Thời gian thực hiện trong quý IV/2022.

Gần đây nhất, ngày 5/9/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam, nêu rõ: Tại thời điểm hiện nay, tổng diện tích đất của các khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là 3.676,65 ha, cao hơn chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2025 là 2.662 ha và đến năm 2030 là 3.157 ha đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Quảng Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam rà soát tiến độ sử dụng đất của các dự án khu công nghiệp đã thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và căn cứ các giải pháp theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo tổng diện tích đất các khu công nghiệp phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ và khả năng tích hợp vào quy hoạch tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó là việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.