Quảng Nam: Toàn cảnh Khu cảng, logistics và phi thuế quan Chu Lai - Trường Hải mở rộng Quảng Nam: Đánh thức du lịch miền núi phía Tây Quảng Nam: Thống nhất lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình
Quảng Nam dự kiến trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 vào tháng 12/2022
Một góc thành phố Hội An, Quảng Nam. (Ảnh: Văn Luận)

UBND tỉnh Quảng Nam mới đây có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội trên địa bàn.

Theo đó, đối với việc lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lập, phê duyệt tổng dự toán kinh phí, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai các bước lập quy hoạch theo quy định. HĐND tỉnh cũng đã kịp thời bổ sung quy hoạch tỉnh vào danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và bố trí vốn thực hiện.

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến rộng rãi báo cáo giữa kỳ vào tháng 6/2022. Sau đó, Liên doanh tư vấn thành lập thành 13 đoàn khảo sát đến làm việc trực tiếp với 10 Sở, ngành và 18 đơn vị cấp huyện của tỉnh. Hiện nay đang xây dựng hồ sơ báo cáo cuối kỳ.

Dự kiến trình hồ sơ Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào tháng 11/2022. Tổ chức hoàn chỉnh theo ý kiến Hội đồng thẩm định; thông qua Hội nghị Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2022.

Được biết, đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam được lựa chọn là Liên danh tư vấn gồm 7 thành viên, trong đó Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia là thành viên đứng đầu liên danh. Các thành viên còn lại gồm: Viện Chiến lược Phát triển; Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp; Viện Chiến lược Phát triển Giao thông vận tải; Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương; Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Trung tâm Karts và Di sản Địa chất.

Tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam là 47,56 tỷ đồng.