Tiêu dùng số và nền kinh tế số vẫn chỉ tập trung tại các thành phố lớn Tạo lập mô hình kinh doanh mới với công nghệ số Đưa thương mại điện tử thành trụ cột trong kinh tế số

Toạ đàm nhằm thúc đẩy hợp tác và đầu tư nước ngoài trong quá trình phát triển kinh tế số ở Việt Nam. Tại tọa đàm, các chuyên gia đã đưa giải đáp và khuyến nghị thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và đi ra thế giới.

Kinh tế số Việt Nam chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Việt Nam có gần 1 triệu doanh nghiệp, 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, 9 triệu hộ nông dân, 26 triệu hộ gia đình và quy mô dân số 100 triệu dân. Tất cả đều đang đứng trước cuộc chuyển dịch lên môi trường số. Kinh tế số Việt Nam là một thị trường rộng lớn và năng động cho các doanh nghiệp nước ngoài hợp tác và kinh doanh.

Trong quá trình phát triển Kinh tế số ở Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ số đóng vai trò trung tâm. Việt Nam có nhiều doanh nghiệp công nghệ số mạnh, sáng tạo, hiểu biết sâu sắc về văn hóa và thị trường trong nước. Trong khi các tập đoàn công nghệ đa quốc gia có công nghệ, mạng lưới và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam đã ban hành Chiến lược Kinh tế số và Xã hội số với mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025 và 30% vào năm 2030. Chiến lược khẳng định kinh tế số là động lực tăng trưởng mới, là sự chuyển đổi từ chủ yếu là kinh tế số dựa trên ICT sang dựa trên kinh tế số ngành, là sự nhấn mạnh vai trò của các nền tảng số Việt Nam, là sự thay đổi thể chế để chấp nhận các mô hình kinh doanh mới.

Hợp tác và hội nhập quốc tế đem lại cho các quốc gia những nguồn lực, cơ hội phát triển nền Kinh tế đó là thị trường, công nghệ, nguồn vốn và kinh nghiệm quản lý. Nhìn lại những giai đoạn trước, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế đã trở thành tư duy chiến lược giúp Việt Nam thành công trong công cuộc số hóa mạng lưới viễn thông và đưa Internet vào Việt Nam.