Phát triển làng nghề truyền thống nhờ nguồn vốn Ngân hàng chính sách Tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và phát triển nghề, làng nghề

Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, hội nghị sẽ được tổ chức tại trụ sở UBND Thành phố, gồm 250 đại biểu tham dự.

Thành phần đại biểu tham dự gồm: Đại biểu một số Bộ, ngành Trung ương; đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội; các sở, ngành, đơn vị liên quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài Nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND Thành phố và đơn vị liên quan.

Đại biểu lãnh đạo các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội; đại diện Hiệp hội thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội; đại diện Hội nghệ nhân thợ giỏi Hà Nội; đại diện các làng nghề, hội làng nghề, doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở ngành nghề nông thôn tiêu biểu, các nghệ nhân trên địa bàn Thành phố.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề
Ảnh minh họa.

Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị để cấp chính quyền Thành phố gặp mặt các doanh nghiệp; hợp tác xã, các cơ sở ngành nghề nông thôn, các nghệ nhân, đại diện các hội, hiệp hội làng nghề gặp mặt trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất nhằm thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; hợp tác xã, các cơ sở ngành nghề nông thôn; trao đổi, cung cấp thông tin, biện pháp, giải đáp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp; hợp tác xã, các cơ sở ngành nghề nông thôn gặp phải trong quá trình sản xuất, kinh doanh, trên cơ sở đó đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống trong thời gian tới đạt hiệu quả cao.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại, Du lịch Thành phố là cơ quan chủ trì thực hiện.