Nét cổ kính ở quần thể di tích làng Đào Xá Kỳ bí đảo núi lửa Lý Sơn