Hà Nội chấm dứt, dừng thực hiện đối với 6 dự án đầu tư Khai mạc Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022 Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tuyến Nhổn - Ga Hà Nội

Cuối tháng 8/2022, Cục Thuế thành phố Hà Nội công khai nợ thuế đối với 348 đơn vị, với tổng số nợ 155,823 tỷ đồng. Trong số trên, có nhiều doanh nghiệp nợ hàng tỷ đồng tiền thuế, như Công ty cổ phần Tập đoàn FLC nợ 78,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần Sông Đà 4 nợ gần 9,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Sông Hồng nợ gần 2,3 tỷ đồng...

Hà Nội: Ngành Thuế tăng cường thu hồi nợ đọng, không để phát sinh nợ mới
Ngành Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường thu hồi nợ đọng, không để phát sinh nợ mới. (Ảnh: Nguyễn Linh)

Lãnh đạo Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, đối với các trường hợp nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành, Cục Thuế Thành phố sẽ tiến hành công khai nợ thuế khi bảo đảm cơ quan thuế đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ, doanh nghiệp không có phát sinh vướng mắc hoặc khiếu kiện, khiếu nại. Ngoài ra, việc cưỡng chế tài khoản, cưỡng chế hóa đơn với các đơn vị nợ thuế cũng được cơ quan thuế triển khai theo quy định.

Bên cạnh đó, việc Cục Thuế thành phố Hà Nội thường xuyên đăng công khai thông tin nợ thuế theo quy định đối với các đơn vị nợ đọng lớn, chây ỳ trên địa bàn cũng đã đạt hiệu ứng tích cực. Sau khi đăng công khai đã có nhiều đơn vị nộp số nợ vào ngân sách nhà nước. Như trong năm 2021, sau khi được nêu tên, đã có 160 đơn vị nộp hết nợ với số tiền 48,995 tỷ đồng.

Đại diện Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng cho biết, triển khai công tác quản lý nợ, Cục Thuế hướng tới mục tiêu kép vừa thu hồi nợ thuế, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên tinh thần tập trung phân loại hồ sơ nợ, tháo gỡ hoặc phối hợp các sở ngành, quận huyện tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, người nộp thuế , nhưng kiên quyết xử lý đối với các đơn vị chây ỳ, có dấu hiệu chiếm dụng tiền thuế (bằng nhiều biện pháp mạnh như công khai nợ thuế, cưỡng chế hóa đơn; thanh kiểm tra toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế của người nộp thuế…).

Những tháng cuối năm, Cục Thuế sẽ tiếp tục cụ thể hóa, quyết liệt triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp công tác thuế theo định hướng nhằm mục tiêu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Theo đó, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; tiếp tục thực hiện chuẩn hóa, phân loại nợ, thực hiện các biện pháp xử lý, thu nợ thuế theo quy định.

Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp như tiếp tục tham mưu nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng tại địa phương; phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn nhằm chỉ đạo các ngành, các cấp cùng phối hợp với cơ quan thuế trong công tác thu hồi nợ đọng thuế; tập trung thu hồi các khoản nợ liên quan đến đất của các dự án do chính quyền địa phương quản lý; thực hiện hiệu quả công tác xử lý nợ theo Nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu tỷ lệ nợ bảo đảm chỉ tiêu theo yêu cầu.…