NHNN hướng đến mục tiêu ổn định mặt bằng lãi suất cho vay Ngân hàng Nhà nước tăng một loạt lãi suất điều hành thêm 1% NHNN đốc thúc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%
NHNN yêu cầu các ngân hàng chưa dùng hết “room” tín dụng đẩy nhanh giải ngân
NHNN lưu ý các ngân hàng tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên. (Ảnh minh họa: B.T)

Cụ thể, tại nội dung công văn gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN cho biết, qua theo dõi tình hình thực hiện chỉ tiêu, tăng trưởng toàn hệ thống hiện đạt khoảng 11,5%.

Trong khi đó, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2022 là khoảng 14% (đã thông báo cho các tổ chức tín dụng), do vậy vẫn còn dư địa để các tổ chức tín dụng, chi nhành ngân hàng nước ngoài tiếp tục tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, người dân, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, NHNN yêu cầu những tổ chức tín dụng vẫn còn hạn mức tăng trưởng tín dụng cần chủ động cân đối điều hòa nguồn vốn, tỷ lệ đảm bảo an toàn, tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, NHNN cho biết tín dụng cần tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

NHNN cũng lưu ý hoạt động tín dụng phải đảm bảo thanh khoản ổn định, an toàn hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Thời gian tới, NHNN sẽ căn cứ vào diễn biến tình hình của hệ thống và của từng tổ chức tín dụng để có giải pháp điều hành phù hợp theo chủ trương của Chính phủ.