Chủ nhật 23/06/2024 20:36 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Giá điện phải phù hợp khả năng chi trả của người dân
Cần cơ chế công bằng cho các dự án điện mặt trời trong giai đoạn chuyển tiếp
Xem thêm