Thứ bảy 24/02/2024 20:08 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Mê Linh tiếp tục đấu giá 86 thửa đất tại xã Liên Mạc
Huyện Mê Linh đấu giá thành công thêm 43 lô đất tại khu Đồng Trước
Xem thêm