6 tháng, Hà Nội giải quyết việc làm cho trên 118 ngàn lao động Nhiều cơ hội việc làm tại ngày hội Triển lãm công nghệ và tuyển dụng 2022 Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho gần 97 ngàn người lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cho biết, tháng 8/2022, Thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong điều kiện bình thường mới song song với thích ứng an toàn, linh hoạt trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.

Trong tháng 8, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 16.197 lao động; tăng 12.913 lao động được tạo việc làm, tương đương tăng 393,2% so với tháng cùng kỳ năm 2021 (khi Thành phố đang phải thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19).

Trong đó, có 1.569 lao động tạo được việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 77,3 tỷ đồng; số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 1.542 lao động; số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 13.086 lao động.

Tháng 8, Hà Nội giải quyết việc làm cho trên 16 ngàn lao động
Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại một phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức. Ảnh minh họa

Tính chung, 8 tháng đầu năm 2022, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 153.523/160.000 lao động, đạt 96% kế hoạch năm, tăng 38.728 lao động được tạo việc làm, tương đương tăng 33,7% so với 8 tháng đầu năm 2021.

Trong đó, có 51.024 lao động tạo được việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 2.388 tỷ đồng; số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 11.305 lao động; đưa 1.300 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; số lao động được giải quyết việc làm qua cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 89.894 lao động.

Trong tháng 8, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 20 phiên giao dịch việc làm với 584 đơn vị, doanh nghiệp tham gia; tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 14.023 người; tổng số lao động được phỏng vấn là 4.398 lao động; số lao động được tuyển dụng tại phiên là 1.542 lao động.

Tháng này, Thành phố cũng tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 8.822 người, số tiền hỗ trợ là 233,4 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 91 người, số tiền hỗ trợ học nghề là 403 triệu đồng.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm, Thành phố đã tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 65.056 người, kinh phí hỗ trợ là 1.665 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 1.201 người, số tiền hỗ trợ là 3,77 tỷ đồng.