10 vấn đề doanh nghiệp bất động sản xin tháo gỡ FDI là điểm tựa cho các doanh nghiệp bất động sản
Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng tháo gỡ khó khăn cho dự án bất động sản
Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án BĐS (Ảnh minh họa: KT)

Tổ công tác gồm 8 thành viên, do ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm tổ trưởng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú và Thứ trưởng Bộ Xây dựng ông Nguyễn Văn Sinh làm tổ phó. Các thành viên gồm Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, đồng thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bát động sản với nội dung thuộc thẩm quyền; tham mưu để Thủ tướng báo cáo cấp có thẩm quyền với các nội dung vượt thẩm quyền.

Mặt khác, Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án BĐS thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương; tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan. Ngoài ra, Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định cũng ghi rõ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan./.

Theo PV/VOV.VN

https://vov.vn/kinh-te/thanh-lap-to-cong-tac-cua-thu-tuong-thao-go-kho-khan-cho-du-an-bat-dong-san-post984676.vov