Trao giấy xác nhận chứng thực hợp đồng điện tử cho 5 doanh nghiệp đầu tiên Đẩy mạnh phát triển hợp đồng điện tử tại Việt Nam Doanh nghiệp nâng cao hiệu suất kinh doanh từ ứng dụng hợp đồng điện tử

Mới đây, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã tiến hành Lễ trao giấy đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử cho 5 đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Hoàng Oanh cho biết: “Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam” là “cầu nối” các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử với các giải pháp định danh và xác thực điện tử, dấu thời gian, chữ ký số, định danh chéo… giúp chứng thực hợp đồng nhanh chóng, hiệu quả”.

Thêm 5 doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử
5 doanh nghiệp được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trao giấy chứng hợp đồng điện tử

Trục hợp đồng điện tử Việt Nam thuộc nhóm Giải pháp phát triển thương mại điện tử do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số xây dựng, trong khuôn khổ thực hiện Quyết định 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình phát triển Thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025”.

Việc triển khai giải pháp này nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức về tính bảo mật thông tin và đảm bảo tính toàn vẹn của hợp đồng trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử và kinh tế số tại Việt Nam.

Hệ thống trục này sẽ đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ cho toàn bộ hoạt động ứng dụng hợp đồng điện tử tại Việt Nam, là cầu nối các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử với các giải pháp định danh và xác thực điện tử, dấu thời gian, chữ ký số, định danh chéo… từ đó tạo nền tảng để chứng thực hợp đồng nhanh chóng, hiệu quả.

Để thực hiện tốt các hoạt động của mình, Cục trưởng Lê Hoàng Oanh đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực hợp đồng điện tử phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng thực hợp đồng điện tử, bảo đảm hoạt động đúng nội dung Đề án cung cấp dịch vụ được phê duyệt; tuân thủ các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; thực hiện cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử.

Bên cạnh đó, các tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử cần liên tục nghiên cứu, xây dựng các phương án công nghệ mở rộng phạm vi ứng dụng hợp đồng điện tử có chứng thực tới các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, phát triển thị trường an toàn, bền vững, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện cho doanh nghiệp được trao giấy đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, ông Hà Thái Bảo, Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT chia sẻ, VNPT đã chuẩn bị hạ tầng cùng đội ngũ nhân sự để sẵn sàng cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử tới khách hàng ngay khi được cấp giấy phép xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ.

Tính đến nay đã có 10 tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử được Bộ Công Thương xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ. Thị trường có thêm lựa chọn về giải pháp chứng thực hợp đồng điện tử an toàn, bảo mật, đặc biệt là giúp kết nối các nền tảng công nghệ, các hạ tầng số tin cậy của Chính phủ đến các doanh nghiệp, tổ chức, người dùng thực hiện các giao kết điện tử.