Dòng tiền bắt đáy có thể tạo ra nhịp phục hồi ngắn VN-Index có thể giằng co tại vùng hỗ trợ 1.240 - 1.245 điểm
Thị trường TPCP tháng 8/2022: Huy động tăng 180% so với tháng 7