Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế Huyện Mê Linh: Đấu giá thành công 12 thửa đất, dự kiến thu ngân sách hơn 43 tỷ đồng 5 tháng đầu năm, thu nội địa do cơ quan thuế quản lý đạt 672.878 tỷ đồng
Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng tăng mạnh mẽ 19,4% so với cùng kỳ