Huy động gần 80 nghìn lượt xe buýt/ngày phục vụ nhân dân dịp Tết Xe buýt Hà Nội chuyển biến tích cực về chất lượng, dịch vụ Bố trí hơn 900 xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Cụ thể, Transerco sẽ tập trung mọi nguồn lực, chủ động nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh kết hợp các biện pháp tăng cường quản trị, tiếp tục triển khai tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động, triệt để tiết kiệm chi phí để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động.

Trong đó, với lĩnh vực vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) sẽ tích cực tham gia phát triển xe buýt theo kế hoạch của Thành phố, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển VTHKCC tại Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Transerco chủ động nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh
Xe buýt là loại hình vận tải hành khách công cộng chủ lực của Thủ đô. (Ảnh: Đinh Luyện)

Triển khai công tác chuẩn bị tham gia đấu thầu mở mới các tuyến buýt và đấu thầu các tuyến buýt đã hết thời hạn thầu với mục tiêu giữ vững vai trò chủ lực, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và an toàn tài chính của Tổng Công ty.

Rà soát, đánh giá tổng thể mạng lưới tuyến để đề xuất xây dựng phương án tối ưu và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới xe buýt; triển khai thí điểm đường ưu tiên cho xe buýt để cải thiện thời gian chuyến đi; nghiên cứu lộ trình đa dạng hoá loại hình vé, cơ cấu giá vé và tiến tới áp dụng vé điện tử liên thông với các loại hình VTHKCC khối lớn khác.

Đáng chú ý, theo Transerco, trên cơ sở kết quả triển khai của giai đoạn 2021-2022, tiếp tục xây dựng, triển khai các nhóm giải pháp chuyên đề năm 2023 theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 134 của Đảng ủy Transerco, đặc biệt chú trọng các nhóm giải pháp như tăng cường về chất lượng dịch vụ; cải thiện chất lượng, thái độ phục vụ của công nhân lái xe, nhân viên phục vụ; nâng cao chất lượng đoàn phương tiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ…

Với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác, bên cạnh việc tăng cường công tác quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có, các đơn vị trực thuộc Transerco sẽ tích cực phát triển thêm hoạt động mới trên cơ sở các lợi thế sẵn có để bù đắp cho những hoạt động đang gặp khó khăn do thị trường, từng bước củng cố, hình thành các ngành nghề cốt lõi bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của đơn vị.