Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế xuất siêu Xuất khẩu, xuất siêu tiếp tục là điểm sáng nổi bật của nền kinh tế trong năm 2022 Kinh tế Việt Nam là điểm sáng của khu vực

Số liệu Tổng cục Thống kê công bố mới đây cho thấy, 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 262,54 tỉ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 11,6%; nhập khẩu giảm 17,9%. Cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 9,8 tỉ USD.

5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 9,8 tỉ USD
5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 9,8 tỉ USD (ảnh minh họa)

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2023 ước đạt 29,05 tỉ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 136,17 tỉ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, 23 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 87,4% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỉ USD, chiếm 65,4%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2023, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 1,77 tỉ USD, chiếm 1,3%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 120,24 tỉ USD, chiếm 88,3%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 10,79 tỉ USD, chiếm 7,9%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 3,37 tỉ USD, chiếm 2,5%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2023 ước đạt 26,81 tỉ USD, tăng 6,4% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 126,37 tỉ USD, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong 5 tháng đầu năm 2023, có 24 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 81,2% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 3 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỉ USD, chiếm 41,6%).