Doanh nghiệp “khát” đơn hàng, công nhân lâm vào cảnh mất việc [Infographics] Người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp tối đa lên đến 23,4 triệu đồng/tháng từ 01/7/2022 [Infographics] Điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm cả nước giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III/2022 ước tính là 2,28%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,70 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,35%. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 2,88% và ở khu vực nông thôn là 2,02%.

9 tháng đầu năm 2022: Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm đều giảm
Tình hình lao động, việc làm quý III năm 2022 tiếp tục đà phục hồi. (Ảnh minh họa)

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý III/2022 ước tính là 51,9 triệu người. Con số này tăng 0,2 triệu người so với quý trước và tăng 2,8 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là là 51,6 triệu người, tăng 1,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 9 tháng năm 2022 ước đạt 68,5%, tăng 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý III/2022 ước tính là 50,8 triệu người. Con số này bao gồm 14 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 27,6% tổng số; khu vực công nghiệp và xây dựng 17 triệu người, chiếm 33,4%; khu vực dịch vụ 19,8 triệu người, chiếm 39%.

Tính chung 9 tháng năm nay, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 50,5 triệu người, bao gồm 13,9 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,9 triệu người, tăng 4,5%; khu vực dịch vụ là 19,7 triệu người, tăng 4,8%.