Hà Nội: Tỷ lệ giải quyết việc làm các năm đều vượt kế hoạch Công đoàn tích cực tham gia giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động Hà Nội: Tháng 1/2024, giải quyết việc làm cho 15.500 lao động

Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, tháng 4/2024, toàn thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho 27.696 người lao động. Trong đó, giải quyết việc làm cho 11.780 người lao động từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 830,4 tỷ đồng.

Số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm là 1.835 người. Số người lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 14.081 người.

Hà Nội: 4 tháng, giải quyết việc làm cho trên 73.200 người lao động
Tư vấn, giới thiệu, kết nối việc làm cho người lao động tại Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024.

Tính chung, trong 4 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho 73.298 người lao động, đạt 44,4% so với kế hoạch. Trong đó, giải quyết việc làm cho 13.892 người lao động từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 1.717 tỷ đồng. Số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm là 5.483 người. Số người lao động được cung ứng giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 53.923 người.

Tháng 5/2024, thành phố Hà Nội tiếp tục giải quyết việc làm cho người lao động bằng các hoạt động cụ thể như: Định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm; tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động qua hệ thống sàn giao dịch việc làm chính tại địa chỉ 215 Trung Kính, quận Cầu Giấy; 144 Trần Phú, quận Hà Đông và 13 sàn giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Thành phố cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ người lao động có nhu cầu vay vốn từ nguồn ngân sách ủy thách qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo đối tượng người nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn.