Hà Nội: 9 tháng, vượt kế hoạch năm về giải quyết việc làm Hà Nội: Kết quả tích cực trong công tác giải quyết việc làm Hà Nội: Nỗ lực thúc đẩy giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động

Thông tin trên được nêu tại buổi làm việc mới đây giữa Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Hà Nội từ năm 2020 đến nay.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết, từ năm 2020 đến nay, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 38 văn bản. Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ được giao, Sở đã xây dựng và ban hành 98 văn bản gồm các quyết định, tờ trình, báo cáo và các công văn về hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, phổ biến và triển khai các nội dung có liên quan đến công tác giải quyết việc làm cho người lao động.

Cùng với đó, Sở đã nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm nhằm hỗ trợ phát triển thị trường lao động. Các phiên giao dịch việc làm được tổ chức đồng bộ trên toàn hệ thống, quy mô tổ chức tại các phiên giao dịch việc làm được mở rộng trên phạm vi toàn thành phố, chất lượng được nâng cao. Qua đó, đã có 20-30 nghìn người lao động được tuyển dụng trực tiếp tại các phiên giao dịch việc làm.

Hà Nội: Tỷ lệ giải quyết việc làm các năm đều vượt kế hoạch
Quang cảnh hội nghị giám sát

Cũng theo Sở LĐTBXH Hà Nội, tỷ lệ giải quyết việc làm toàn thành phố qua các năm đều vượt kế hoạch. Năm 2020, thành phố giải quyết việc làm cho 180.578 lao động, đạt 116% kế hoạch; năm 2022 giải quyết việc làm cho 203.027 người (đạt 127% kế hoạch), tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021.

Về kết quả hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm cho người lao động, từ năm 2020 đến hết tháng 9/2023, tổng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội là 10.440 tỷ đồng, tăng 6.750 tỷ đồng so với năm 2019; thu hút, tạo việc làm cho 309.090 người lao động.

Nguồn vốn cho vay đã góp phần tạo việc làm ổn định, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, đẩy lùi “tín dụng đen”, nhất là ở khu vực nông thôn, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố Nguyễn Thanh Bình đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục quan tâm chất lượng các sàn giao dịch việc làm, tạo điều kiện cho người lao động gắn bó, ổn định công việc; tham mưu, phối hợp làm tốt công tác định hướng nghề nghiệp, nhất là khu vực lao động nông thôn. Trong đó, Sở cùng với các ngành, đoàn thể quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thanh niên; thực hiện chính sách việc làm cho lao động nữ...

Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị Sở nghiên cứu, đề xuất các chính sách để hỗ trợ tuyển dụng và sử dụng các nhóm lao động đặc thù, lao động yếu thế, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia thị trường lao động, có việc làm bền vững; tăng cường các nguồn tín dụng để thúc đẩy tạo việc làm mới, việc làm cho đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.