Thứ năm 29/09/2022 15:23 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Hà Tĩnh: Người dân đua nhau đi bắt côn trùng
Bảo đảm người lao động có việc làm bền vững
Loại bỏ rủi ro khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Những nội dung chính cần ghi trong Hợp đồng lao động
Mỗi năm, người lao động ở nước ngoài gửi về 10 tỷ USD
Để người lao động yên tâm làm việc
Gần 1,27 triệu lao động đã được hỗ trợ tiền thuê nhà
Xem thêm