Tăng cường hỗ trợ việc làm, tạo sinh kế cho người khuyết tật Đồng Nai: Cuối năm nhu cầu tuyển lao động phổ thông giảm mạnh Hà Nội: Tỷ lệ giải quyết việc làm các năm đều vượt kế hoạch

Theo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, thời gian qua, Công đoàn đã có nhiều giải pháp giúp người lao động tiếp cận tín dụng hợp pháp, từng bước cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống, hạn chế “tín dụng đen”.

Công đoàn tích cực tham gia giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động
Thông qua Công đoàn, nhiều người lao động được đào tạo, dạy nghề.

Hoạt động hỗ trợ, giải quyết việc làm được triển khai hiệu quả với hệ thống 13 Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, tổ chức tài chính vi mô (CE), Quỹ quốc gia giải quyết việc làm từ nguồn vốn nhà nước đã giải quyết cho hàng triệu lượt đoàn viên, người lao động vay vốn.

Hệ thống các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn bình quân hàng năm đào tạo, dạy nghề cho hơn 40.000 lượt người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tại Hà Nội, theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018 - 2023, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã triển khai hiệu quả công tác quản lý nguồn vốn và giải ngân vốn cho đoàn viên, người lao động vay với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện nhà ở, phương tiện đi lại, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn…

Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã phối hợp với LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở thẩm định, giải ngân 313,7 tỷ đồng cho hơn 12.500 lượt đoàn viên, người lao động vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống, tạo việc làm mới cho hơn 12.700 người. Đặc biệt, đã có hơn 3.350 đoàn viên, người lao động tại 198 Công đoàn cơ sở lần đầu được tiếp cận nguồn vốn, với số tiền giải ngân 87 tỷ 730 triệu đồng.

Được biết, thời gian tới, tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để tạo việc làm, đảm bảo việc làm bền vững và bảo vệ việc làm của đoàn viên, người lao động. Từ đó, tạo tăng thêm niềm tin của người lao động với tổ chức Công đoàn và tiếp tục gắn bó với tổ chức Công đoàn.