[Infographic]: Hà Nội giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động trong tháng 4 Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 13.800 người trong tháng 1 Tháng 8, Hà Nội giải quyết việc làm cho trên 16 ngàn lao động

Trong đó, Thành phố tạo việc làm cho 6.349 người lao động từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 400 tỷ đồng; số lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 1.290 lao động; số lao động được giải quyết việc làm qua xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và các hình thức khác là 7.872 người lao động.

Hà Nội: Tháng 1/2024, giải quyết việc làm cho 15.500 lao động
Kết nối việc làm tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ công an năm 2024 do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức tháng 1/2024.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 20 phiên giao dịch việc làm với 633 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, có tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 10.972 người; tổng số lao động được phỏng vấn là 4.376 người lao động; số người lao động được tuyển dụng tại phiên là 1.290.

Trong tháng 1, Sở LĐTBXH Hà Nội đã thông báo tới 116 lượt doanh nghiệp được chấp thuận tuyển dụng lao động là người nước ngoài, trong đó, chấp thuận 63 vị trí nhà quản lý, 4 vị trí giám đốc điều hành, cấp lại 41 giấy phép, gia hạn 55 giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đồng thời, xác nhận cho hơn 45 lượt doanh nghiệp, hoạt động lĩnh vực xuất khẩu lao động với kế hoạch đưa 3.523 người lao động đi làm việc tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc).

Tháng 2/2024, Sở LĐTBXH Hà Nội thực hiện các giải pháp tạo việc làm cho người lao động theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng với đó là định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất công việc; tuyên truyền thực hiện các quy định đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Thành phố đặt mục tiêu năm 2024 sẽ giải quyết việc làm cho 162.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%.