Tháng 8, Hà Nội giải quyết việc làm cho trên 16 ngàn lao động 6 tháng, Hà Nội giải quyết việc làm cho trên 118 ngàn lao động Hà Nội: Giải quyết việc làm cho trên 50 ngàn lao động trong quý I/2022
Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 13.800 người trong tháng 1
Một phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức. Ảnh minh họa: Lương Hằng

Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, tháng 1/2023, Thành phố đã giải quyết việc làm cho gần 13.800 người, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền là 219,7 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho gần 4.200 người.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức thành công 20 phiên giao dịch việc làm với 498 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 10.021 người; tổng số lao động được phỏng vấn là 4.038 lao động; số lao động được tuyển dụng tại phiên là 1.053 lao động.

Trong tháng 1, Thành phố đã ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho gần 3.800 người với số tiền hỗ trợ 108,2 tỷ đồng, tư vấn giới thiệu việc làm cho 3.700 người; hỗ trợ học nghề cho 36 người, số tiền hỗ trợ học nghề là 158,4 triệu đồng.

Cùng với đó, chi trả trợ cấp tháng 1 và tháng 2/2023 cho gần 82.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng với số tiền 298 tỷ đồng; trên 202.000 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng cũng được nhận trợ cấp theo quy định.