[Infographics] Điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022 Đề xuất xây dựng luật về lương tối thiểu vùng

[Infographics] Người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp tối đa lên đến 23,4 triệu đồng/tháng từ 01/7/2022

Đức Hà/laodongthudo.vn