Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo đột phá trong quản trị nhà trường Bộ Tài chính rà soát, bãi bỏ 25 thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm

Giám đốc BHXH huyện Chương Mỹ Trần Văn Hoan cho biết: Hiện BHXH huyện đang thực hiện 28 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Các thủ tục hành chính của ngành được BHXH huyện niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa giúp cho việc giải quyết thủ tục được nhanh chóng, thuận tiện.

Đến nay, 99,9% cơ quan, đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp.

BHXH huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân
Bộ phận một cửa tại BHXH huyện Chương Mỹ.

Trong năm 2022, BHXH huyện đã tiếp nhận tổng số 56.345 lượt hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết đạt 99,91%. Số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và trả qua dịch vụ bưu chính công ích với 19.852 lượt hồ sơ, giảm 31,7% so với cùng kỳ năm 2021 (do năm 2021 ảnh hưởng của dịch Covid-19 hạn chế người dân đi lại); có 35.806 hồ sơ qua giao dịch điện tử.

Cùng đó, BHXH huyện đã thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế, giám định BHYT điện tử đạt 100%. Từ đó góp phần ngăn chặn, chống thất thoát quỹ BHYT, không để ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia BHYT. Đồng thời kiểm soát các chi phí về thuốc, vật tư y tế, giá viện phí… theo quy định.

Đến hết tháng 11/2022, BHXH huyện đã đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho 297.141 lượt người với chi phí 76,08 tỷ đồng. Trong đó, ngoại trú là 285.739 lượt người với chi phí khám chữa bệnh là 51,09 tỷ đồng; số lượt bệnh nhân nội trú là 11.402 lượt, chi phí khám chữa bệnh là 24,98 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính cũng được thể hiện ngay trong công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng luôn được đảm bảo đúng đủ, kịp thời, đúng quy định. Việc chi trả với 2 hình thức: Chi trả trực tiếp thông qua hệ thống Bưu điện và qua tài khoản cá nhân ATM.

Đến nay, BHXH huyện đã thực hiện quản lý và chi trả các chế độ BHXH hàng tháng cho 10.734 lượt người/tháng. Trong 11 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện chi trả cho người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng với tổng số tiền 525,241 tỷ đồng.

Hiện tại, BHXH huyện đã phát triển được 1.566 số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng nhận trợ cấp qua tài khoản cá nhân ATM. Đơn vị cũng đang tích cực đẩy mạnh phát triển số người nhận lương hưu qua phương thức này, bởi những tiện tích như người thụ hưởng không cần phải đến địa điểm tập trung song vẫn bảo đảm được nhận chế độ đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Bên cạnh đó, BHXH huyện cũng đã triển khai hướng dẫn người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động “VssID - BHXH số” nhằm thiết lập kênh giao tiếp, cung cấp cho người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT các thông tin, tiện ích; thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thay thế thẻ BHYT giấy và sổ BHXH giấy. Ứng dụng này có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thủ tục khám chữa bệnh BHYT của người dân. Cung cấp các thông tin liên quan đến việc khám chữa bệnh, lịch sử khám chữa bệnh BHYT... giúp người dân, người lao động chủ động quản lý các thông tin.

Hiện nay, đã có trên 109.000 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được đăng ký, phê duyệt (dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID), trong đó có trên 7.000 lượt người sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT. Việc khám chữa bệnh thông qua hình thức sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID đã mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, cơ sở y tế,...

Song song đó, nhằm đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ khi đi khám chữa bệnh, BHXH huyện đã phối hợp triển khai thực hiện việc xác thực thông tin công dân, triển khai sử dụng căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ BHYT giấy.

Ngoài ra với ứng dụng này, người dân có thể thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Mặc dù mới triển khai, song với sự tận tình hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, bước đầu người dân đã tiếp cận và thực hiện thủ tục nhanh chóng thuận tiện. Từ đầu tháng 12/2022 đến nay, BHXH huyện đã tiếp nhận và thực hiện cấp 16 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi qua dịch vụ công, đạt 10% trên tổng số thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi đã cấp.

Với những nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, và bằng những biện pháp, giải pháp cụ thể trong cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin mà BHXH huyện đang thực hiện đã mang lại nhiều tiện ích, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí khi tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người tham gia. Từ đó, khuyến khích người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT, góp phần đưa tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đến hết tháng 11/2022 đạt 92,2% và phấn đấu hết năm 2022 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,5%.