Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng dạy và học Chia sẻ phương pháp hay ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tích cực xây dựng kho bài giảng điện tử

Năm học 2021-2022 đã khép lại với sự nỗ lực của cả học sinh và giáo viên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Tất cả các bậc học, cấp học đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, cấp học mầm non có nhiều sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động kết nối với gia đình trẻ để triển khai các hoạt động chăm sóc, giáo dục khi trẻ phải tạm dừng đến trường trong phần lớn thời gian của năm học. Cấp học phổ thông triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp 1, 2, 6.

ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ tiNăm học 2022-2023, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo đột phá trong quản trị nhà trường, ếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo đột phá trong quản trị nhà trường
Ngành GD&ĐT Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Đặc biệt, năm học 2021-2022, ngành GD&ĐT Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh cải cách hành chính về GD&ĐT. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Chỉ số cải cách hành chính của Sở GD&ĐT Hà Nội tăng 8 bậc từ xếp vị trí thứ 17 lên xếp vị trí thứ 9/22 Sở, ngành, cơ quan thuộc Thành phố. Tổ chức triển khai trung tâm Điều hành giáo dục thông minh (IOC) phục vụ công tác quản trị, điều hành các hoạt động giáo dục trên toàn Thành phố.

Hệ thống tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trên trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn và mô hình “Trường học điện tử”, học tập trực tuyến trên hệ thống Hanoi Study... được cha mẹ học sinh và nhân dân quan tâm tin tưởng và đánh giá cao.

Năm học 2022-2023, ngành GD&ĐT Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo đột phá trong quản trị nhà trường; thu hẹp khoảng cách, chất lượng giáo dục giữa học sinh nội thành và học sinh các huyện ngoại thành.

Cùng đó, ngành GD&ĐT Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý GD&ĐT kết nối với cơ sở dữ liệu ngành và cơ sở dữ liệu của Thành phố; khai thác, vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành giáo dục thông minh thành phố Hà Nội; xây dựng, hoàn thiện mô hình, triển khai xây dựng trường học điện tử, mô hình giáo dục Hà Nội thông minh; tiếp tục bổ sung kho học liệu điện tử phù hợp để sẵn sàng cho việc tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình; đẩy mạnh giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông...