Chia sẻ phương pháp hay ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tích cực xây dựng kho bài giảng điện tử Hà Nội: Khánh thành Trung tâm điều hành giáo dục thông minh

Trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các hoạt động trực tuyến ngày càng được chú trọng. Trong đó, dạy học trực tuyến cùng với việc chuyển đổi số trong lĩnh vực GD&ĐT là một ví dụ tiêu biểu.

Việc tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số đã và đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành GD&ĐT. Các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế về lĩnh vực này cũng được đẩy mạnh.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình Lê Đức Thuận trình bày tham luận tại hội nghị.
Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình Lê Đức Thuận trình bày tham luận tại Hội nghị.

Vừa qua, “Hội nghị Metaverse Toàn cầu & Diễn đàn Hàn Quốc - ASEAN năm 2022” đã được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc. Tại Hội nghị, ông Lê Đức Thuận (Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình) đã chia sẻ về hiện trạng giáo dục Việt Nam và trình bày, thảo luận về cách ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong các trường học ở Việt Nam.

Theo đó, ông Lê Đức Thuận đã có bài tham luận về tình hình chuyển đổi số của giáo dục Việt Nam trong thời gian vừa qua. Với những con số thống kê cụ thể, thiết thực, bài tham luận khẳng định bằng việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, ngành GD&ĐT đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch vừa đảm bảo chất lượng dạy và học.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cũng nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 là một thách thức nhưng đồng thời cũng là một cơ hội lớn cho quá trình chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong ngành GD&ĐT nói riêng.

Cũng trong bài tham luận, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình đã phân tích tình hình và kết quả của quá trình chuyển đổi số trong ngành GD&ĐT quận Ba Đình. Trong những năm qua, giáo dục Ba Đình đã tích cực triển khai và ứng dụng CNTT vào việc quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá và đạt được những thành tựu đáng kể.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và có những diễn biến phức tạp, giáo dục Ba Đình là đơn vị hàng đầu trong chuyển đổi số (sử dụng phần mềm quản lý vận hành, xây dựng các lớp định hướng STEM, xây dựng trường học trực tuyến...), lấy việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số là giải pháp hiệu quả hàng đầu để học sinh “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.

Để đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số trong GD&ĐT, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cũng đề xuất một số giải pháp, tập trung vào những vấn đề cơ bản sau: Phát triển một hệ thống dữ liệu quốc gia về GD&ĐT, xây dựng và phát triển hệ thống học liệu số và các tài nguyên học tập cùng môi trường học tập kỹ thuật số, xây dựng và phát triển năng lực CNTT cho học sinh, tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chuyển đổi số và CNTT...

Có thể khẳng định, việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số đã đem lại những hiệu quả vô cùng thiết thực và to lớn cho ngành GD&ĐT quận Ba Đình nói riêng và của cả nước nói chung, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19.

Biến thách thức thành cơ hội, ngành GD&ĐT quận Ba Đình thực sự đã có bước chuyển mình nhờ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số. Đây sẽ là tiền đề quan trọng, giúp ngành GD&ĐT Ba Đình có sự phát triển vững chắc trong xu thế “số hoá” của thế giới hiện nay.