90% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ mong muốn tham gia chương trình chuyển đổi số Xây dựng đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số Chuyển đổi số là con đường ngắn nhất để tạo ra giá trị mới

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, trong năm học 2021-2022, việc xây dựng kho bài giảng điện tử phục vụ dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục đã được các địa phương, nhà trường chú trọng.

Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong GD&ĐT.
Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong GD&ĐT.

Đến nay, kho học liệu số tại địa chỉ igiaoduc.vn đã tiếp nhận 41.670 bài giảng (gồm 26.374 bài giảng E-Learning, 15.296 video bài giảng). Trong đó, số bài giảng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chiếm tỷ lệ 37% (gồm 7.255 bài giảng lớp 6, 4.341 bài giảng lớp 2, 3.950 bài giảng lớp 1).

Bộ GD&ĐT đánh giá, việc tập trung xây dựng kho bài giảng điện tử đã và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà trường. Từ việc xây dựng bài giảng điện tử và các video bài giảng, năng lực và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao.

Năm học 2022-2023, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở GD&ĐT hướng dẫn, tổ chức cho các nhà trường, giáo viên tích cực xây dựng kho bài giảng điện tử nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh và các tình huống phát sinh, bảo đảm cho việc dạy học không bị gián đoạn.