Thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học 56 giáo viên Hà Nội đi học tập, nâng cao phương pháp dạy học tại Australia Yêu cầu tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin sẽ khắt khe hơn

Theo báo cáo của Top CV, trong năm 2023 vừa qua, ngành IT - Phần mềm là nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao (13,2%), trong đó cấp chuyên viên (nhân viên trên 3 năm kinh nghiệm, không phải là quản lý) là các ứng viên được săn đón nhiều nhất (28,57%).

Mặc dù có nhu cầu tuyển dụng lớn, nhưng nhóm ngành này được đánh giá không phải vị trí khó tuyển, đặc biệt đối với cấp bậc ứng viên Junior (chưa có nhiều kinh nghiệm). Điều này cho thấy nguồn cung nhân lực trong ngành này hiện tương đối lớn, đủ nguồn cung cho các doanh nghiệp ở giai đoạn hiện tại. Bước sang năm 2024, IT - Phần mềm tiếp tục là một trong những nhóm ngành mục tiêu tiếp theo mà các doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng.

Top CV cũng khảo sát trung vị lương các nhóm ngành nghề phổ biến năm 2023 - 2024, từ gần 300.000 tin đăng tuyển dụng trên nền tảng công nghệ này, cho thấy nhìn chung lương nhân sự IT - phần mềm thường cao hơn so với nhiều ngành nghề khác.

Công nghệ thông tin vẫn là ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn
Đào tạo nhân sự công nghệ thông tin. (Ảnh minh họa)

Trong đó, với vị trí nhân viên dưới 1 năm kinh nghiệm, IT - Phần mềm nhận lương từ 8 - 15 triệu đồng; nhân viên/chuyên viên từ 1 - 4 năm kinh nghiệm từ 9 - 22 triệu đồng; trưởng nhóm từ 4 - 6 năm kinh nghiệm lương từ 19 - 33 triệu đồng. Riêng các vị trí quản lý/trưởng phòng từ 6 - 13 năm kinh nghiệm có thể nhận lương từ 22 - 40 triệu đồng. Riêng thực tập sinh trong ngành này cũng nhận thù lao từ 3 - 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức lương trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng có sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm ngành nghề. Theo đó, nhóm ngành phần mềm, phát triển ứng dụng, quản lý cơ sở dữ liệu, điện toán đám mây, hỗ trợ người dùng và quản lý dự án có mức lương cao nhất.

Cụ thể, ở nhóm ngành phần mềm và phát triển ứng dụng, lập trình viên web có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm lương từ 15 - 28 triệu đồng và trên 5 năm kinh nghiệm, lương từ 36 - 48 triệu đồng. Vị trí lập trình viên ứng dụng di động ở nhóm ngành này có trên 5 năm kinh nghiệm có thể nhận lương từ 35 - 40 triệu đồng, trong khi cùng số năm kinh nghiệm này, vị trí lập trình viên trò chơi nhận lương từ 33 - 52 triệu đồng.

Nhỉnh hơn một chút, vị trí lập trình viên nhúng từ 3 - 5 năm kinh nghiệm đã nhận được mức lương từ 24 - 50 triệu đồng, nếu có 5 năm kinh nghiệm trở lên, người lao động nhận mức lương từ 25 đến 60 triệu đồng...

Theo Top CV, trung vị lương có thể thay đổi linh hoạt tùy theo số năm kinh nghiệm, quy mô doanh nghiệp và nhu cầu cụ thể về các kỹ năng chuyên biệt. Đây là mức lương chưa bao gồm tiền thưởng và các phúc lợi khác.