Đối thoại trực tiếp giữa Trưởng phòng GD&ĐT với nhà giáo quận Ba Đình: Giải tỏa nhiều băn khoăn Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến hình thức tuyển sinh trực tuyến đầu cấp Đẩy mạnh chuyển đổi số và giáo dục STEM theo định hướng giáo dục thông minh

Thông tin trên được đề cập trong Báo cáo “Thực trạng và Xu hướng tuyển dụng ngành công nghệ thông tin năm 2023” của VietnamWorks inTECH (thương hiệu việc làm và tuyển dụng ngành công nghệ thông tin trực thuộc Navigos Group) vừa công bố. Kết quả dựa trên khảo sát ý kiến của gần 1.500 người trong lĩnh vực này.

Kết quả khảo sát cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh là nơi có tỉ lệ cắt giảm nhân sự công nghệ thông tin cao nhất, lên đến 22,2%. Hà Nội tuy tỷ lệ cắt giảm nhân sự thấp hơn thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thay vào đó, doanh nghiệp tại đây lại chọn cắt giảm lương, tiền thưởng hoặc phúc lợi khác (chiếm 14,7%).

Theo quy mô nhân viên, những công ty có quy mô nhân sự dưới 100 người có tỷ lệ cắt giảm nhân sự cao. Trong khi các doanh nghiệp có số nhân viên từ 1.000 đến dưới 3.000 có tỷ lệ nhân sự ổn định nhất (76,5%). Các công ty trên 3.000 nhân sự có tỷ lệ giảm lương, tiền thưởng hoặc phúc lợi khác khá cao (16,7%).

Đối với lực lượng nhân sự công nghệ thông tin, ảnh hưởng có thể thấy khá rõ khi nhìn vào số năm kinh nghiệm, vị trí địa lý và mô hình kinh doanh. Theo số năm kinh nghiệm làm việc, các vị trí trong ngành công nghệ thông tin có từ 3 - 8 năm kinh nghiệm có tỷ lệ công việc ổn định cao nhất, chiếm đến 65,1%. Trong khi đó, nhóm lao động dưới 1 năm kinh nghiệm chịu tác động lớn nhất khi chỉ có 23,8% người có công việc ổn định. Đồng thời, nhóm này cũng có tỷ lệ đã bị thôi việc và chưa có việc làm mới cao nhất, lên đến 30,3%.

Yêu cầu tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin sẽ khắt khe hơn
Đào tạo nhân sự ngành công nghệ thông tin. Ảnh minh họa

Theo mô hình kinh doanh, nhìn chung, nhân sự công nghệ thông tin thuộc cả 3 mô hình (nhóm doanh nghiệp thuần về công nghệ; nhóm doanh nghiệp Outsource/Consulting và nhóm doanh nghiệp có sản phẩm - dịch vụ không thuộc ngành công nghệ) đều chịu ảnh hưởng lớn bởi kinh tế suy giảm.

Tuy nhiên, nhân sự công nghệ thông tin làm việc tại các công ty thuần về công nghệ ghi nhận có công việc ổn định nhất, chiếm 61,3%; tiếp theo là tại các doanh nghiệp có sản phẩm - dịch vụ không thuộc ngành công nghệ (50,4%) và tại các doanh nghiệp Outsource/Consulting, con số này chỉ là 45,6%.

Dưới tác động của suy thoái kinh tế, nhân sự công nghệ thông tin cũng có phần bớt khắt khe hơn trong quá trình tìm kiếm việc làm. Các ứng viên sẵn sàng đảm nhận lượng khối lượng công việc nhiều hơn, thậm chí chấp nhận giảm mức lương để có được công việc.

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm, song kết quả khảo sát cũng ghi nhận trong giai đoạn cuối năm 2023 đến năm 2024, doanh nghiệp tại các thành phố vẫn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin. Trong đó, số lượng nhân sự công nghệ thông tin mà phần lớn doanh nghiệp mong muốn tuyển dụng sẽ rơi vào từ 10 đến 30 người.

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin của công ty thuộc mô hình kinh doanh Product và công ty có sản phẩm - dịch vụ không thuộc ngành công nghệ trong năm 2023 - 2024 chủ yếu vào khoảng dưới 30 người, và có xu hướng tuyển dụng ổn định.

Trong khi đó, do tính chất làm việc, mô hình Outsource/Consulting có xu hướng tuyền nhân sự liên tục theo từng dự án. Mô hình này có mức tuyển dụng nhân sự nhiều hơn khoảng từ 50 - 100 người.

Khảo sát cũng cho thấy, dưới sự tác động của làn sóng cắt giảm, ngân sách dành cho các hoạt động chiêu mộ nhân sự bị cắt giảm là một trong 5 khó khăn lớn nhất mà nhà tuyển dụng gặp phải.

Bên cạnh đó, dựa vào những yếu tố khó khăn trong quá trình tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin của doanh nghiệp, có thể thấy, thị trường vẫn ghi nhận sự thiếu hụt ứng viên công nghệ thông tin chất lượng cao, có đủ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và kỹ năng mềm để đáp ứng yêu cầu công việc.

Theo báo cáo, xu hướng tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin của doanh nghiệp trong năm 2023 - 2024 sẽ tập trung vào chất lượng nhiều hơn. Theo đó, doanh nghiệp sẽ yêu cầu tuyển dụng sẽ khắt khe hơn, ưu tiên các ứng viên đa nhiệm, có thề đảm nhận nhiều khối lượng công việc và có kinh nghiệm cao hơn.

Mục tiêu nhân sự của các doanh nghiệp trong năm 2023 - 2024 sẽ chủ yếu tập trung vào các chính sách giữ chân nhân tài hiện có, và xây dựng thương hiệu tuyển dụng trong cộng đồng công nghệ…