Chú trọng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dạy học và quản lý Đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Mở rộng cơ hội học trực tuyến chuyển nghề IT cho người lao động

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội CNTT và STEM ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Đẩy mạnh chuyển đổi số và giáo dục STEM trong ngành GD&ĐT theo định hướng giáo dục thông minh”.

Mục đích của Ngày hội nhằm tuyên truyền, quảng bá rộng rãi nội dung và các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng CNTT và giáo dục STEM, STEAM trong ngành GD&ĐT Hà Nội; đồng thời là dịp để các đơn vị, trường học giới thiệu các sản phẩm, giải pháp CNTT tiêu biểu trong lĩnh vực chuyển đổi số, đã ứng dụng thành công trong quản lý và giảng dạy, tạo môi trường và cơ hội giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới về ứng dụng CNTT…

Đẩy mạnh chuyển đổi số và giáo dục STEM theo định hướng giáo dục thông minh
Ngày hội CNTT và STEM ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3 - 4/4/2024. (Ảnh minh họa)

Ngày hội cũng nhằm hỗ trợ các đơn vị, nhà trường xây dựng kế hoạch bài dạy các môn học, các cấp học theo phương pháp giáo dục STEM, từ đó phát huy tinh thần sáng tạo trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hưởng ứng, tham gia các hoạt động của Ngày hội, tạo nên phong trào thi đua hiệu quả trong các hoạt động GD&ĐT.

Theo kế hoạch, từ tháng 10/2023, các đơn vị, trường học tổ chức phát động, tuyên truyền, tổ chức Ngày hội cấp cơ sở; nộp bài giảng điện tử tham gia cuộc thi bài giảng điện tử tại địa chỉ https://itday.hanoi.edu.vn. Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả cuộc thi bài giảng điện tử, danh sách các bài thi được lựa chọn tham gia trình diễn trong Ngày hội cấp Thành phố.

Ngày hội cấp Thành phố sẽ diễn ra vào ngày 3 - 4/4/2024 tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ. Trong khuôn khổ của Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động như: Hội nghị Định hướng triển khai chuyển đổi số và giáo dục STEM ngành GD&ĐT Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Hội thảo Chuyển đổi số và phương pháp giáo dục STEM trong dạy - học của giáo dục phổ thông trên môi trường số, định hướng phát triển giáo dục thông minh; Hội thảo Ứng dụng STEAM trong giáo dục mầm non; giới thiệu sản phẩm, giải pháp mới về ứng dụng CNTT trong GD&ĐT do các tổ chức, doanh nghiệp phối hợp tổ chức theo chủ điểm; chung khảo Cuộc thi bài giảng điện tử, sản phẩm CNTT; chung khảo Cuộc thi kỹ năng CNTT…