Đẩy mạnh chuyển đổi số và giáo dục STEM theo định hướng giáo dục thông minh Đồng bộ các nhóm giải pháp về chuyển đổi số Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác thi, tuyển sinh và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn Thành phố theo hướng giữ ổn định cơ bản như năm 2023; tiếp tục tham gia xây dựng và tích cực truyền thông về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến hình thức tuyển sinh trực tuyến đầu cấp
Năm học 2023 - 2024, các đơn vị, trường học trên địa bàn Thành phố cần tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để cải tiến hình thức tuyển sinh trực tuyến trong công tác tuyển sinh

Đồng thời, các đơn vị, nhà trường cần thực hiện đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế; các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Thành phố, chọn đội tuyển Thành phố dự thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và các kỳ thi khác.

Các đơn vị, nhà trường tiếp tục triển khai hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục định hướng triển khai công tác đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên thông qua các đơn vị kiểm định chất lượng độc lập; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục; triển khai thống nhất trên địa bàn toàn Thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác tự đánh giá và kết quả công nhận kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục; tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài, đặc biệt quan tâm đến công tác cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tiếp tục xây dựng và triển khai phương án tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6; tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; các kỳ thi và tuyển sinh chương trình song ngữ tiếng Pháp. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để cải tiến hình thức tuyển sinh trực tuyến trong công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT và đăng ký dự tuyển vào các trường THPT tư thục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giúp cho công tác quản lý được minh bạch, khoa học, ổn định.