56 giáo viên Hà Nội đi học tập, nâng cao phương pháp dạy học tại Australia Đẩy mạnh chuyển đổi số và giáo dục STEM theo định hướng giáo dục thông minh Chú trọng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dạy học và quản lý

Thông tin tại buổi tập huấn, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình Lê Đức Thuận cho biết: Năm học 2023 - 2024, Phòng GD&ĐT quận đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn triển khai những nội dung thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, góp phần thích ứng với điều kiện nâng cao hiệu quả quản lý, giảng dạy và khai thác hồ sơ nhà trường, giáo viên, nhân viên, đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm, tiện ích trong dạy học trực tuyến nhằm hoàn thành chương trình theo kế hoạch năm học...

sđa
Quang cảnh buổi tập huấn.

Cùng đó, Phòng GD&ĐT cũng tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; xây dựng các văn bản chỉ đạo, triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nhằm xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn quận; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin tại các cơ sở giáo dục.

Rà soát, tham mưu ban hành các quy chế, quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin mạng trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục; đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tiếp tục phối hợp với các nhà mạng cung cấp đường truyền, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho quản lý và dạy học, nhất là dạy học tích hợp công nghệ thông tin.

Trong khuôn khổ buổi tập huấn, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình Lê Đức Thuận đã hướng dẫn chi tiết cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường mầm non về cách cài đặt, sử dụng, sắp xếp và phân quyền trên không gian Bộ nhớ dùng chung của các nhà trường. Sau buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã thu hoạch được rất nhiều kiến thức bổ ích và ứng dụng có hiệu quả vào công tác chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non của nhà trường.