Thứ tư 07/06/2023 22:07 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Quận Ba Đình: Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh
Giáo dục năng lực cảm xúc cho cán bộ quản lý, giáo viên
Đối thoại nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
Quận Ba Đình: Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt
Tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động vào ngày 8/10
Màn hình LED sân trường - giải pháp số hóa hiệu quả cho hoạt động giáo dục
Chia sẻ phương pháp hay ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Xem thêm