Gần 300 cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn chuyên đề “Vận động sáng tạo” Đẩy mạnh dạy Tin học quốc tế đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục Giáo dục năng lực cảm xúc cho cán bộ quản lý, giáo viên

Năm học 2023 - 2024, các trường trên địa bàn quận tiếp tục triển khai nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất, chủ động xây dựng nội dung tiếp xúc đối thoại, dự báo trước các tình huống đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm.

Nâng cao chất lượng đối thoại tại các cơ sở giáo dục
Theo ghi nhận, các hội nghị đã tổ chức được đội ngũ giáo viên, phụ huynh và học sinh đánh giá cao.

Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 30/8/2023 của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình về “Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh trong toàn ngành; người đứng đầu cấp ủy, Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận với đội ngũ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận năm học 2023 - 2024”, các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đã nhanh chóng triển khai kế hoạch; đồng thời lên lịch, chủ đề, bám sát tình hình thực tế ngành Giáo dục nhằm tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường với cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh hiệu quả nhất.

Tính đến ngày 20/9/2023, đã có 11/49 trường công lập tại quận Ba Đình tổ chức Hội nghị đối thoại. Theo kế hoạch, đến ngày 6/10/2023, 100% các trường sẽ hoàn thành Hội nghị tiếp xúc, đối thoại.

Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp đảm bảo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Giám hiệu và các đoàn thể trong nhà trường; phát huy dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm; tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh trong nhà trường trực tiếp gặp gỡ, đề xuất những sáng kiến hay; kiến nghị những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; góp ý về việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh trong nhà trường...

Tính đến ngày 20/9/2023, đã có 11/49 trường công lập tại quận Ba Đình tổ chức Hội nghị đối thoại.
Tính đến ngày 20/9/2023, đã có 11/49 trường công lập tại quận Ba Đình tổ chức Hội nghị đối thoại.

Năm học 2023 - 2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình đã quán triệt các nhà trường quan tâm nhiều hơn vào các vấn đề nóng, nổi cộm, những vấn đề mà đội ngũ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh đang quan tâm như: An toàn, an ninh trường học, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường; xây dựng trường học thông minh, trường học hạnh phúc; công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục; các công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, tăng cường cơ sở vật chất; giải pháp nâng cao chất lượng đạo đức nhà giáo, chất lượng đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và học sinh; việc thực hiện Quy chế dân chủ, công khai quy chế chi tiêu nội bộ; một số định hướng về công tác thi đua khen thưởng...

Qua triển khai, các hội nghị đã tổ chức được đội ngũ giáo viên, phụ huynh và học sinh đánh giá cao; các ý kiến đóng góp của người đối thoại đều được giải đáp cụ thể, giàu sức thuyết phục.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành công tác đối thoại tại các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận trong việc phát huy và mở rộng quyền làm chủ, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, cán bộ quản lý với giáo viên.