Hưởng lương hưu từ BHXH: Lợi ích thiết thực cho người tham gia

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã triển khai giảm đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội và chi hỗ trợ từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tổng kinh phí trên 45.444 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

BHXH thực hiện hỗ trợ hơn 45.444 tỷ đồng cho lao động và doanh nghiệp
Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. (Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN)

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với 1.847 đơn vị, doanh nghiệp (cho 192.503 lao động) với số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là trên 786,8 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, tính đến ngày 15/5, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp cho trên 375.300 đơn vị, tương ứng gần 11,1 triệu lao động với số tiền khoảng 4.322 tỷ đồng; đã giải quyết cho 2.760 đơn vị (với 374.126 lao động) tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 1.913 tỷ đồng.

BHXH thực hiện hỗ trợ hơn 45.444 tỷ đồng cho lao động và doanh nghiệp

Tính đến ngày 27/5/2022, cơ quan bảo hiểm đã tiếp nhận quyết định của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo nâng cao bồi dưỡng kỹ năng để duy trì việc làm cho 5.038 người lao động của 36 đơn vị tương ứng với số tiền là 23,5 tỷ đồng.

Đối với thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, chỉ sau 5 ngày, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc thông báo điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 363.600 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 9,676 triệu lao động với số tiền khoảng 7.595 tỷ đồng.

Đặc biệt, với chính sách hỗ trợ bằng tiền mặt, tính đến hết ngày 31/12/2021 toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, bảo hiểm xã hội công an nhân dân đã chi trả chế độ hỗ trợ từ nguồn kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho gần 12,968 triệu lao động với số tiền gần 30.804 tỷ đồng.

Để triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất các gói hỗ trợ nêu trên đến tận tay người lao động, người sử dụng lao động, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung huy động mọi nguồn lực sẵn có, đẩy nhanh tiến độ giải ngân; phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin và mã định danh của từng người tham gia, rút gọn tối đa các công đoạn, thủ tục và thời gian chi trả.

Việc triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo tinh thần các Nghị quyết của Chính phủ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, trở thành điểm tựa trong cuộc sống của mỗi người dân./.

Theo Hồng Kiều/Vietnam+

https://www.vietnamplus.vn/bhxh-thuc-hien-ho-tro-hon-45444-ty-dong-cho-lao-dong-va-doanh-nghiep/794322.vnp