Hà Nội: Sẽ thanh tra chuyên ngành 400 đơn vị tại Bảo hiểm xã hội 9 quận, huyện 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã triển khai làm thủ tục bằng căn cước công dân 5 nhóm đối tượng được Quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh

BHXH thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện Công văn số 459/UBND-KGVX ngày 20/2/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT; quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ BHYT; phòng, chống lạm dụng, trục lợi Quỹ BHXH, BHYT, BHXH thành phố Hà Nội đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh phổ biến, quán triệt sâu sắc đến 100% cán bộ, nhân viên y tế, đồng thời triển khai nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 459/UBND-KGVX.

Không để người bệnh phải tự mua thuốc, vật tư y tế thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT
BHXH thành phố Hà Nội đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT không để người bệnh BHYT phải tự mua các thuốc, vật tư y tế thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT. Ảnh minh họa.

Theo đó, BHXH Thành phố đề nghị Giám đốc/Thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để kiểm soát chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh BHYT, phòng, chống lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT tại cơ sở khám, chữa bệnh ngay từ những ngày đầu năm 2024; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế, chỉ định điều trị nội trú và lựa chọn sử dụng dịch vụ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cùng đó, cần chủ động rà soát, kiểm tra xác minh các chi phí khám, chữa bệnh BHYT tăng cao do cơ sở khám, chữa bệnh tự phát hiện và theo kiến nghị, cảnh báo của cơ quan BHXH, điều chỉnh cho phù hợp theo đúng quy định tại điểm e Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Các cơ sở cần tự tổ chức kiểm tra, rà soát công tác khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo tuần để tự điều chỉnh những bất hợp lý trong chỉ định điều trị nội trú, chỉ định thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật..., đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, các cơ sở cần thực hiện đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế đầy đủ, kịp thời để đáp ứng nhu cầu điều trị, không để người bệnh BHYT phải tự mua thuốc, vật tư y tế thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT. Danh mục thuốc mua sắm phải đảm bảo hợp lý về cơ cấu giữa các nhóm thuốc, phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám, chữa bệnh, giảm tỷ lệ thuốc biệt dược gốc, tăng cường sử dụng thuốc theo kết quả đấu thầu tập trung cấp quốc gia và cấp địa phương.

Đối với mua sắm vật tư y tế, đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh tham khảo giá trúng thầu vật tư y tế trên cả nước được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam để đảm bảo việc mua sắm hiệu quả, tiết kiệm. Trường hợp các cơ sở khám, chữa bệnh không đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người bệnh BHYT phải hoàn trả chi phí khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến Thành phố tập trung khám, chữa bệnh theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, các bệnh mà tuyến dưới không thực hiện được; tư vấn cho người bệnh khám, chữa bệnh đúng tuyến để đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế tại Chỉ thị số 847/CT-BYT.

BHXH thành phố Hà Nội cũng đề nghị, các cơ sở y tế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh; nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/2/2022 về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam về triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chíp, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên VssID trong khám, chữa bệnh BHYT.