TRỰC TUYẾN: Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến về “Chính sách về tiền lương và Bảo hiểm xã hội” Chương Mỹ: Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Để triển khai cài đặt, sử dụng hiệu quả ứng dụng, thời gian qua, BHXH Thành phố đã phân công cán bộ, viên chức phụ trách hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, đồng thời chủ động phối hợp với các trường học đưa nội dung để các giáo viên hướng dẫn cho học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh cài đặt ứng dụng VssID tại các buổi học trực tuyến.

Hà Nội: Hơn 4 triệu người cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số
Người lao động tại Công ty TNHH Canon Việt Nam hướng dẫn nhau cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. Ảnh: B.D.

Đến nay, ghi nhận trên toàn Thành phố có 4.057.387 người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH và được cấp tài khoản sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số để thực hiện đi khám chữa bệnh, tra cứu thông tin đóng - hưởng của bản thân...

Cùng với đó, BHXH Thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Qua triển khai cho thấy, việc thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT đã đạt được những kết quả tốt, từ việc thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đã tiết giảm được chi phí hành chính cho các đơn vị sử dụng lao động như chi phí đi lại để nộp và nhận hồ sơ, chi phí giấy tờ... và cũng tạo điều kiện cho cán bộ viên chức cơ quan BHXH tập trung vào công tác chuyên môn giải quyết các thủ tục hành chính nhanh hơn.

Đến nay, có trên 99,32% đơn vị tham gia BHXH, BHYT thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; những đơn vị chưa thực hiện giao dịch điện tử đã thực hiện giao dịch qua dịch vụ Bưu chính, chủ yếu là các đơn vị sử dụng lao động có số lượng lao động dưới 10 người.