Tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng Đổi mẫu Giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội khi người hưởng từ trần

Năm 2023, huyện Chương Mỹ phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT gồm: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,5% dân số; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 43%; tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 2%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 39%.

Song song với đó, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ cũng phấn đấu thực hiện các giải pháp thu hồi nợ BHXH để đảm bảo quyền lợi người tham gia; kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng tỷ lệ chi trả các chế độ BHXH như: Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần... qua tài khoản cá nhân.

Huyện Chương Mỹ nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT
Huyện Chương Mỹ đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử về BHXH, BHYT tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Nỗ lực thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, trong 7 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã tham mưu UBND huyện ban hành 3 kế hoạch, 5 quyết định và 9 văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện về công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo cũng được tăng cường.

Trong đó liên ngành Thanh tra - Công an - Liên đoàn Lao động - Phòng Lao động Thương binh và Xã hội - Chi cục Thuế - BHXH huyện Chương Mỹ tiếp tục phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp số 81/QCPH-TT-CA-LĐLĐ-LĐTBXH-CCT-BHXH ngày 9/3/2021 về thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, BHYT của người lao động trên địa bàn huyện Chương Mỹ giai đoạn 2021 - 2025...

Hằng quý, BHXH huyện phối hợp với cơ quan Thuế, UBND các xã, thị trấn rà soát 844 đơn vị mới đăng ký mã số thuế, danh sách đơn vị ngừng hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH để chủ động xây dựng kế hoạch khai thác phát triển đơn vị, lao động và quản lý doanh nghiệp đang tham gia BHXH.

BHXH huyện cũng thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp và lao động với các phòng, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHXH và thực thi chính sách BHXH trên địa bàn huyện; đồng thời phối hợp xác nhận việc chấp hành các chính sách, pháp luật về BHXH trước khi thực hiện quy trình khen thưởng, đấu thầu… nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Đồng thời, BHXH huyện Chương Mỹ cũng phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức 2 lễ ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT; phối hợp với Tổ chức dịch vụ thu Bưu điện, UBND các xã, thị trấn tổ chức 31 hội nghị khách hàng với 1.228 người tham gia. Qua đó đã phát triển mới 270 khách hàng tham gia BHXH tự nguyện và 293 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc nợ bảo hiểm, UBND huyện đã chỉ đạo BHXH huyện gửi 1.492 lượt thông báo nợ hàng tháng tới các đơn vị, doanh nghiệp; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện hàng tháng đăng tải công khai 1.488 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN trên Cổng thông tin điện tử huyện; UBND 32 xã, thị trấn phối hợp rà soát, xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp tại địa chỉ đã đăng ký; cùng với gửi công văn đôn đốc đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, huyện đã triển khai thanh tra, kiểm tra, đôn đốc nợ BHXH.

Kết quả đã thực hiện kiểm tra 10 đơn vị sử dụng lao động, thanh tra chuyên ngành 6 đơn vị, qua đó đã thu đủ số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN; kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy và chữa cháy tại 10 đơn vị. Kết quả sau thanh tra, kiểm tra, số tiền các đơn vị đã thanh tra, kiểm tra nộp để khắc phục nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN là 461/461 triệu đồng (đạt 100%)...

Với những nỗ lực trên, tính đến hết tháng 7/2023, huyện đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 93,01% dân số; tăng 2,27% so với cùng kỳ năm 2022; số người tham gia BHXH tự nguyện là 3.153 người, tăng so với cùng kỳ năm 2022 là 12 người, so với 31/12/2022 tăng 35 người; đạt 1,8% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH được thực hiện đảm bảo, kịp thời, đúng quy định. Tỷ lệ các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 99,9%...

Tuy nhiên số người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN giảm so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT tính đến nay là 32,1 tỷ đồng, tăng 1,54 tỷ đồng so với cùng kỳ, số tiền phải tính lãi là 11,8 tỷ đồng, chiếm 1,05% tổng số phải thu.

Có nhiều nguyên nhân được đưa ra đó là: Do tình hình kinh tế thế giới suy thoái, các doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phải cắt giảm lao động, số lượng lao động nghỉ không lương tăng cao dẫn đến số lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN giảm đáng kể. Đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc, sử dụng nhiều lao động, do không có đơn hàng dẫn đến việc phải cắt giảm công nhân với số lượng lớn…

Việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của nhiều chủ sử dụng lao động chưa nghiêm túc; còn nhiều doanh nghiệp nhỏ chưa tham gia và một số doanh nghiệp tham gia BHXH chưa đầy đủ cho người lao động… Từ các nguyên nhân chủ yếu trên dẫn đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội về BHXH, BHYT, BHTN được Thành phố, Hội đồng nhân dân, UBND huyện giao năm 2023 gặp nhiều khó khăn.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thành phố và Hội đồng nhân dân, UBND huyện giao về BHXH, BHYT năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Chương Mỹ đã đề ra 5 giải pháp đề nghị các phòng ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các thành viên Ban Chỉ đạo của huyện và Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới đó là: Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tiếp tục thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh BHYT; phát triển số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM; thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT đảm bảo đạt 100% kế hoạch.

Cùng với các giải pháp trên, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến đã giao nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên Ban chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị, trường học trên địa bàn huyện. Trong đó, có một số nhiệm vụ chính như: Nâng cao công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT với đa dạng các hình thức khác nhau. Đồng thời, tăng cường vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí mua thẻ BHYT, sổ BHXH tự nguyện để tặng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và học sinh trên địa bàn chưa có thẻ BHYT; không vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân vi phạm chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.