Chương Mỹ tập trung quyết liệt thực hiện Đề án 06 của Chính phủ Chương Mỹ: Phát động đợt thi đua cao điểm, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử Chuyển đổi số gắn với thực tế cuộc sống

Xác định Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) là đề án quan trọng, đột phá để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp; thời gian qua, UBND huyện Chương Mỹ đã thường xuyên tổ chức các hội nghị giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện, đưa việc triển khai thực hiện Đề án 06 vào nội dung các phiên họp thường kỳ của UBND huyện để đôn đốc, chỉ đạo thực hiện; thành lập 3 Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2023; triển khai 24 mô hình điểm tại Đề án 06 phù hợp với tình hình, đặc điểm địa bàn.

Chương Mỹ: Nỗ lực thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
Đoàn thanh niên hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao đã tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn huyện. Thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, lực lượng công an huyện đã triển khai 11 dịch vụ công; các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện triển khai 14 dịch vụ công.

Về nhóm phục vụ phát triển công dân số, hiện nay, 100% các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn đã được đầu tư xây dựng hệ thống mạng Lan kết nối internet tốc độ cao; 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số và được trang bị máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công việc; 100% các xã, thị trấn đã được triển khai đồng bộ hệ thống họp giao ban trực tuyến kết nối với huyện, Thành phố. Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử đạt 55,19%.

100% trụ sở UBND xã, thị trấn; 64,4% (134/208) nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố được lắp đặt hệ thống wifi kết nối internet miễn phí phục vụ người dân sử dụng dịch vụ công và khai thác thông tin trên internet; lắp đặt 765 camera an ninh trên các trục đường tại các xã, thị trấn.

Đặc biệt, bộ phận một cửa huyện và bộ phận một cửa 32 xã, thị trấn mở tài khoản ngân hàng thương mại dùng thu phí, lệ phí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tích hợp lên Hệ thống dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố...

Huyện Chương Mỹ đã cơ bản hoàn thành mục tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho 100% công dân trên 14 tuổi trên địa bàn. Toàn huyện đã thành lập 33 Ban Chỉ đạo 06 và 208 Tổ công tác thực hiện Đề án 06 ở xã, thị trấn và các thôn, tổ dân phố để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại cấp cơ sở. Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ, đôn đốc triển khai thực hiện cài đặt VneID và kích hoạt định danh điện tử. Triển khai đẩy mạnh hoạt động của lực lượng tham gia đôn đốc cấp CCCD gắn chíp và cài đặt kích hoạt định danh điện tử tại địa bàn cơ sở

Bằng sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị từ huyện đến xã, thôn, xóm, tổ dân phố, đến ngày 28/12/2023, huyện Chương Mỹ đã kích hoạt được 222.522/258.877 tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2, đạt 85.9%. Các đơn vị đạt chỉ tiêu cao đó là xã Hòa Chính, Phú Nam An, Nam Phương Tiến, Hợp Đồng, Phụng Châu…

Về kết quả triển khai các mô hình điểm, giải pháp ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD và định danh điện tử: Huyện Chương Mỹ đã thực hiện việc nhập số thẻ CCCD vào phần mềm dữ liệu Bảo trợ xã hội cho 9.000 đối tượng. Hoàn thành 90% việc nhập dữ liệu của trẻ em, cập nhật 3.532 thông tin người có công trên phần mềm dữ liệu dân cư, cập nhật số CCCD cho đối tượng chính sách được hưởng Bảo hiểm y tế.

Thực hiện việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách không dùng tiền mặt. Triển khai mô hình chợ không dùng tiền mặt tại thị trấn Xuân Mai, mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện Chương Mỹ...

Từ những kết quả đạt được cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 được cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo 06 cấp xã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, huy động đồng bộ các lực lượng ở cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Với phương châm “Hà Nội vì cả nước” theo chỉ đạo của UBND Thành phố, huyện Chương Mỹ sẽ tập trung triển khai thực hiện Đề án 06 có hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2022 - 2030.