Chương Mỹ đẩy nhanh tiến độ cài đặt, kích hoạt định danh điện tử VneID Đến tận nhà hướng dẫn cài đặt định danh điện tử VNeid cho người dân 7 giải pháp thay thế sổ hộ khẩu, tạm trú

Đồng bộ nhiều giải pháp

Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) là đề án quan trọng, đột phá để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn.

Chương Mỹ: Phát động đợt thi đua cao điểm, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử
Lực lượng Công an hỗ trợ cài đặt và kích hoạt định danh điện tử cho công dân.

Cùng với tất cả các địa phương trên địa bàn Thủ đô và cả nước, thời gian qua, huyện Chương Mỹ đã đẩy mạnh công tác cài đặt và kích hoạt tài khoản VneID, cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau hội nghị đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện cấp CCCD gắn chíp, cài đặt tài khoản VNeID và kích hoạt định danh điện tử tổ chức ngày 8/6, Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện đã chỉ đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án 06; ban hành Công văn về việc chỉ đạo, đôn đốc thu nhận, kích hoạt định danh điện tử trên ứng dụng VNeID trên địa bàn huyện; Công văn về việc hỗ trợ cung cấp các dịch vụ viễn thông để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.

Đồng thời, triển khai đẩy mạnh hoạt động của lực lượng tham gia đôn đốc cấp CCCD gắn chíp và cài đặt kích hoạt định danh điện tử tại địa bàn cơ sở gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn… Trong đợt này, các xã, thị trấn trên địa bàn đã nhận được sự hỗ trợ, tình nguyện của trên 100 học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, 45 sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp, 15 sinh viên Trường Cao đẳng cộng đồng.

Theo thống kê, sau gần 1 tháng triển khai, đến ngày 5/7, toàn huyện đã kích hoạt được 197.923/278.448 tài khoản, đạt 71% chỉ tiêu, đứng thứ 13/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Các đơn vị đạt chỉ tiêu cao đó là xã Hòa Chính (kích hoạt được 5.074/5.802 trường hợp, đạt 87%); xã Nam Phương Tiến (kích hoạt được 7.292/8.785 trường hợp, đạt 83%); xã Phú Nam An (kích hoạt được 3.038/3.672 trường hợp, đạt 83%).

Từ ngày 8/6 đến ngày 30/6, Công an huyện Chương Mỹ đã cấp được 1.634 CCCD gắn chíp, còn 165 trường hợp thường trú và 11 trường hợp trạm trú chưa được cấp CCCD. Về công tác làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã cập nhật chứng minh nhân dân 9 số đối với 12 trường hợp, còn 471 trường hợp chưa hủy định danh cá nhân do sai lệch thông tin.

Từ những kết quả đạt được cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID được cấp ủy, chính quyền... quan tâm chỉ đạo quyết liệt ngay sau hội nghị đôn đốc của Ban Chỉ đạo 06 huyện. Hầu hết các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ công tác, đoàn thể hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID. Huy động đồng bộ các lực lượng ở cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an là cơ quan thường trực, Đoàn Thanh niên là nòng cốt thực hiện. Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã và thường xuyên liên tục hàng ngày trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền lưu động đến từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

Đến từng nhà, rà từng đối tượng

Tuy nhiên, quá trình triển khai cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong thời gian vừa qua gặp không ít khó khăn. Cụ thể như số điện thoại dùng để đăng nhập không chính chủ hoặc có những người già yếu, khuyết tật không dùng điện thoại và không sử dụng số điện thoại…

Chương Mỹ: Phát động đợt thi đua cao điểm, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử
Đoàn viên thanh niên là một trong những lực lượng xung kích đi đầu trong vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt định danh điện tử.

Thực hiện kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 28/6 của UBND thành phố Hà Nội, ngày 6/7, UBND huyện Chương Mỹ đã phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện. Thời gian để hoàn thành đợt thi đua trước ngày 30/7/2023 với chủ đề "Đến từng nhà, rà từng người xác lập tài khoản định danh điện tử VNeID phục vụ nhân dân".

Với mục đích giúp người dân có những “công cụ” thật sự thuận tiện thay thế số hộ khẩu, số tạm trú giấy để có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu. Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

UBND huyện yêu cầu thực hiện cao điểm phải có sự tham gia vào cuộc của hệ thống chính trị, phát huy vai trò của người đứng đầu các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; vai trò gương mẫu của Tổ công tác Đề án 06 các cấp, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ xung kích đi đầu trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNelD, tài khoản định danh điện tử.

Đảm bảo 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể từ huyện đến cơ sở có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Việc triển khai kích hoạt tài khoản định danh điện tử là nền tảng cho các hoạt động kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ công cuộc chuyển đổi số.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Hoa - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 06 huyện Chương Mỹ, việc triển khai kích hoạt tài khoản định danh điện tử là yêu cầu bắt buộc để triển khai hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 và 28 dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đình Hoa đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực từ các thôn, xóm, phối hợp cùng lực lượng công an để hoàn thành chỉ tiêu giao cài đặt và kích hoạt định danh điện tử; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện về mục đích, ý nghĩa, tiện ích của việc cài đặt ứng dụng VneID và sử dụng tài khoản định danh điện tử, thẻ CCCD gắn chíp, các dịch vụ công trực tuyến… Trên cơ sở thực tế của từng địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố, các xã, thị trấn sẽ xây dựng và triển khai phương pháp làm phù hợp đảm bảo đạt hiệu quả cao.