Những tiện ích nổi bật của ứng dụng VNeID Đến tận nhà hướng dẫn cài đặt định danh điện tử VNeid cho người dân

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký thông báo về việc triển khai cấp thí điểm phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID).

Theo đó, từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID
Người dân làm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tại Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội.

Đối với các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp thì thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).

Phiếu Lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp) có giá trị pháp lý như bản gốc Phiếu Lý lịch tư pháp giấy. Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử sẽ mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).

Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả Phiếu Lý lịch tư pháp (bản giấy) thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại Bộ phận Một cửa Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; các cơ quan báo, đài Trung ương và Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thực hiện yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID. Đồng thời, xây dựng các phương án, cách thức hỗ trợ người dân khi có nhu cầu thực hiện yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp được nhanh chóng, thuận lợi.

Cùng với việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích, cấp Phiếu trực tuyến toàn trình... cấp Phiếu qua ứng dụng VNeID là một trong các nỗ lực của thành phố Hà Nội nhằm tạo thuận tiện cho công dân, bởi trong thời gian gần đây, có những thời điểm do nhu cầu tăng đột biến, người dân phải mất nhiều thời gian để xếp hàng, chờ đợi được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

H.L