7 giải pháp thay thế sổ hộ khẩu, tạm trú Hà Nội đã cấp gần 4 triệu mã định danh điện tử Những tiện ích nổi bật của ứng dụng VNeID

Huyện Chương Mỹ đã phát động cao điểm tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn công dân cài đặt, sử dụng VNeID, cách thức đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và cách thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Đến tận nhà hướng dẫn cài đặt định danh điện tử VNeid cho người dân
Lực lượng Công an xã, đoàn viên thanh niên và các ngành, đoàn thể xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ ra quân triển khai tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt định danh điện tử.

Từ khi Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ được ban hành và triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Chương Mỹ đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, quyết liệt triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn huyện.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn huyện trong giai đoạn tiếp theo, Ban chỉ đạo 06 huyện Chương Mỹ yêu cầu Công an huyện - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các nội dung tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an, thành phố Hà Nội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Tổ chức tập huấn cho lực lượng chuyên trách thành thạo kỹ năng, thao tác cài đặt, đăng ký, quản lý tài khoản, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản trên Cổng dịch vụ công và các dịch vụ công trực tuyến; phân công các lực lượng trực tiếp cài đặt, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người dân trong việc kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử, sử dụng ứng dụng VNeID nhằm thực hiện mục tiêu 100% công dân được cấp định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VNeID.

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp tích hợp tài khoản định danh điện tử, cấp tài khoản định danh điện tử đối với công dân đã có căn cước công dân gắn chip trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Theo thống kê, tính tới giữa tháng 12/2022, toàn huyện đã cấp được trên 254.386 thẻ căn cước công dân gắn chíp trên tổng chỉ tiêu 265.689 thẻ. Số thẻ căn cước công dân gắn chíp chưa thu nhận thuộc các trường hợp như công dân đi nước ngoài, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an hoặc chuyển khẩu đi nơi khác…

Đến tận nhà hướng dẫn cài đặt định danh điện tử VNeid cho người dân
Đoàn thanh niên thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử.

Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện và các phòng, ban, đơn vị có liên quan triển khai linh hoạt các giải pháp hiệu quả, gắn trách nhiệm đến từng đơn vị, cá nhân để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo Đề án 06 các xã, thị trấn thành lập các đội tình nguyện huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn nhận thức được vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID. Trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký tài khoản, sử dụng và quản lý chặt chẽ tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID đến từng cá nhân, hộ gia đình…

Triển khai đồng bộ, thống nhất công tác thông tin, tuyên truyền từ cấp huyện, xã, thị trấn đến từng tổ dân phố, khu dân cư, thôn, xóm với yêu cầu linh hoạt, rộng rãi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng địa bàn. Mục tiêu giúp để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, sử dụng thẻ căn cước công dân, thiết bị đọc QRcode, chip trên thẻ căn cước công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự...

Phát huy hiệu quả hoạt động của 208 Tổ công tác tại các tổ dân phố, khu dân cư, thôn, xóm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử. Chương Mỹ phấn đấu thực hiện mục tiêu từ ngày 1/1/2023 đến ngày 14/10/2023 đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân có tài khoản định danh điện tử, tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cài đặt sử dụng ứng dụng VNeID; phấn đấu đến ngày 30/11/2023, 2 thị trấn và 80% số xã có bố trí mô hình hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.