Từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ Hà Nội phấn đấu 80% cơ sở giáo dục giảng dạy, học tập trên môi trường số Nghề giáo trước áp lực từ mạng xã hội

Theo nội dung dự thảo, Nghị quyết này quy định việc cho phép tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học, bao gồm: Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Ngoại ngữ, Tin học, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật) theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS).

Bộ GD&ĐT đề xuất tuyển dụng giáo viên trình độ cao đẳng. (Ảnh minh hoạ)
Bộ GD&ĐT đề xuất tuyển dụng giáo viên trình độ cao đẳng. (Ảnh minh hoạ)

Liên quan đến cơ chế, chính sách trong việc tuyển dụng giáo viên có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, định hướng quy định: Các địa phương đang thiếu giáo viên, có biên chế được tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để trở thành giáo viên một số môn học như:

Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Địa lý hoặc Lịch sử hoặc ngành ghép các môn trong đó có môn Địa lý hoặc Lịch sử để dạy môn Lịch sử và Địa lý cấp THCS. Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Vật lý hoặc Hoá học hoặc Sinh học hoặc ngành ghép các môn trong đó có môn Vật lý hoặc Hoá học hoặc Sinh học; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn Khoa học tự nhiên, Vật lý, Hoá học, Sinh học để dạy môn Khoa học tự nhiên cấp THCS.

Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Kỹ thuật công nghiệp hoặc Kỹ thuật nông nghiệp hoặc ngành ghép các môn trong đó có môn Kỹ thuật công nghiệp hoặc Kỹ thuật nông nghiệp để dạy môn Công nghệ cấp THCS. Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Tin học hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn Tin học để dạy môn Tin học và Công nghệ (cấp Tiểu học) và môn Tin học (cấp THCS).

Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Tiếng Anh hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn Tiếng Anh để dạy môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh). Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Nghệ thuật hoặc Âm nhạc hoặc Mỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn Nghệ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật để dạy môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật).

Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Các giáo viên có trình độ cao đẳng sau khi tuyển dụng thì được tham gia lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn theo quy định của Chính phủ; được giữ mã số, xếp lương như trường hợp giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của từng cấp học và được hưởng các chế độ, chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành.

Theo Bộ GD&ĐT, việc tuyển dụng giáo viên có trình độ đào tạo cao đẳng để đảm bảo số lượng giáo viên triển khai thực hiện một số môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là cần thiết. Nếu không kịp thời tuyển dụng số giáo viên này thì tiếp tục xảy ra tình trạng thừa/thiếu cục bộ giáo viên phổ thông ở một số môn học, gây nhiều khó khăn cho các cơ sở trong triển khai các nhiệm vụ giáo dục, ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận bình đẳng giáo dục của một bộ phận trẻ em, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng giáo dục và gây ra sự quá tải đối với giáo viên khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.