Năm 2024, các địa phương được giao bổ sung 27.800 biên chế giáo viên Nữ giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp "trồng người" Khi nào giáo viên được tính tiền dạy thêm giờ?

Theo Bộ GD&ĐT, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng với ngành Giáo dục trong lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông. Theo đó, có ba khối lớp cuối cùng (lớp 5, lớp 9 và lớp 12) sẽ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thách thức lớn trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục được xác định là tình trạng thiếu giáo viên ở các địa phương.

Từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ
Năm 2024, Bộ GD&ĐT sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định, cơ chế chính sách để từng bước khắc phục tình trạng thiếu nguồn tuyển giáo viên, nhất là đối với môn học mới, môn học tích hợp. (Ảnh minh họa)

Để khắc phục tình trạng này, năm 2024, Bộ GD&ĐT sẽ tập trung đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quản lý, sử dụng hiệu quả chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao tại Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị để từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và thiếu giáo viên tại các cấp học do tăng quy mô học sinh, triển khai các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cùng đó, Bộ GD&ĐT cũng sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định, cơ chế chính sách để từng bước khắc phục tình trạng thiếu nguồn tuyển giáo viên, nhất là đối với môn học mới, môn học tích hợp; phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, xây dựng và triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới đối với đội ngũ nhà giáo, nhân viên ngành Giáo dục.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án, dự án tăng cường cơ sở vật chất, nhất là nhiệm vụ được giao trong các Chương trình mục tiêu quốc gia; đề xuất Chương trình đầu tư kiên cố hóa trường, lớp học, xóa phòng học tạm, xây dựng trường chuẩn quốc gia và mua sắm, sửa chữa trang thiết bị dạy học tối thiểu; tiếp tục xây dựng hạ tầng học tập quốc gia, kho học liệu số dùng chung toàn ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn ngành, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng cường hợp tác quốc tế về GD&ĐT...