Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp Thị trường tài chính có dấu hiệu phục hồi tích cực

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giao Vụ Tài chính ngân hàng phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phù hợp với tình hình thực tiễn, chống tiêu cực, lợi dụng chính sách, bảo đảm thị trường hoạt động công khau, minh bạch, hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững. Yêu cầu báo cáo Bộ trưởng để trình Chính phủ trước ngày 20/12/2022.

Vụ Tài chính ngân hàng chủ trì, phối hợp với UBCKNN nghiên cứu, tham mưu các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư theo đúng quy định phát luật. Tham mưu, dự thảo công văn gửi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng có phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ trái phiếu.

Bộ Tài chính ra công điện khẩn để "cứu" thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Bộ Tài chính vừa có văn bản về việc triển khai công điện số 1163/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thị trường trái phiếu doanh nghiệp (Ảnh minh họa: KT)

“Đối với các tổ chức tín dụng thời gian qua có hoạt động môi giới, tư vấn phát hành, hỗ trợ cam kết mua lại trái phiếu và định hướng người đến gửi tiền chuyển sang mua TPDN cần có biện pháp cương quyết chấn chỉnh và có trách nhiệm với nhà đầu tư, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ”, văn bản nêu rõ.

Bên cạnh đó, tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBCKNN chủ động thông tin tuyên truyền về tình hình thị trường TPDN, phổ biến chính sách mới và cảnh báo về những rủi ro trên thị trường; tiếp tục nghiên cứu các chính sách yêu cầu tổ chức phát hành định kỳ công bố, công khai minh bạch việc huy động và sử dụng tiền phát hành TPDN, tăng cường khả năng giám sát nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp phát chính đáng của nhà đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng giao UBCKNN tiếp tục tổ chức làm việc với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn cũng như DN có khối lượng trái phiếu sắp đáo hạn lớn, đề nghị cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể chủ động thanh toán cho nhà đầu tư. Yêu cầu các tổ chức phát hành nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả nợ trái phiếu, trường hợp có khó khăn cần chủ động đàm phán với nhà đầu tư qua các hình thức như gia hạn, điều chỉnh lãi suất, hoán đổi tài sản, hạ giá sản phẩm…

"UBCKNN tổ chức làm việc, yêu cầu các công ty chứng khoán rà soát toàn diện hoạt động kinh doanh, môi giới, phân phối, bảo lãnh, tư vấn phát hành TPDN thời gian qua có nguy cơ ảnh hưởng tới chỉ tiêu an toàn tài chính của công ty và tính ổn định của thị trường TPDN, khẩn trương báo cáo kết quả cho UBCKNN, đặc biệt là các công ty có hình thức cam kết như bảo lãnh, mua lại trái phiếu… để giải quyết các quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư. Đồng thời, tham mưu chính sách nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc phát hành, chào bán TPDN ra công chúng", Tư lệnh ngành Tài chính yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội khẩn trương hoàn thiện, vận hành hệ thông giao dịch tập trung TPDN phát hành riêng lẻ đảm bảo minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 13/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 1163/CĐ-TTg về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong đó yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương có các biện pháp kịp thời, hiệu quả để chấn chỉnh, ổn định, thúc đẩy hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường hoạt động công khai, an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững; có các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, cụ thể khả năng thanh toán, chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là các trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2022 và năm 2023./.

Theo Cẩm Tú/VOV.VN

https://vov.vn/kinh-te/bo-tai-chinh-ra-cong-dien-khan-de-cuu-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-post990629.vov