Giải pháp hỗ trợ ngành gỗ và lâm sản thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường Hành trình đưa dép lốp cao su vươn ra thế giới Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore

Bộ Tài chính thông tin, tình hình giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ từ ngày 1/1/2022 đến ngày 17/5/2023, số hồ sơ cơ quan thuế đã giải quyết hoàn 61 hồ sơ, tương ứng số tiền đã được hoàn là 163,34 tỷ đồng. Số hồ sơ doanh nghiệp hủy đề nghị hoàn là 13 hồ sơ, tương ứng số tiền đề nghị hoàn là 67,59 tỷ đồng. Nguyên nhân do doanh nghiệp sau khi gửi hồ sơ đề nghị hoàn thì tự rà soát đối chiếu với quy định về hoàn thuế nhận thấy hồ sơ của doanh nghiệp bị thiếu, kê khai sai, cần điều chỉnh số liệu... cần thời gian để xem xét lại hồ sơ, sổ sách chứng từ.

Số hồ sơ cơ quan thuế từ chối đề nghị hoàn là 3 hồ sơ, tương ứng số tiền đề nghị hoàn là 2,71 tỷ đồng. Nguyên nhân do cơ quan thuế rà soát đối chiếu theo quy định của pháp luật thì thấy doanh nghiệp nộp hồ sơ thiếu, sai mẫu hồ sơ đề nghị hoàn, hồ sơ đề nghị hoàn không đủ thủ tục.

Số hồ sơ đề nghị hoàn chưa được cơ quan thuế giải quyết (chưa hoàn tính đến ngày 17/5/2023) là 28 hồ sơ, tương ứng số tiền đề nghị hoàn là 110,33 tỷ đồng, tỷ lệ 45,9 % so với tổng số hồ sơ cơ quan thuế đã giải quyết hoàn (28/61 hồ sơ). Do nhiều nguyên nhân như: hồ sơ đang trong thời gian giải quyết theo quy định; doanh nghiệp đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xác minh; do doanh nghiệp xin tạm dừng, hoãn thời gian kiểm tra; do doanh nghiệp chưa cung cấp đủ hồ sơ tài liệu số liệu, do đang chờ kết quả xác minh.

Bộ Tài chính thông tin về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gỗ, cao su
(Ảnh minh họa: L.H)

Trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, đối với các hồ sơ cần thực hiện xác minh thì cơ quan thuế chủ yếu xác minh đến doanh nghiệp trung gian bán hàng trực tiếp cho doanh nghiệp hoàn thuế (doanh nghiệp F1). Cụ thể, trong 58 hồ sơ cơ quan thuế thực hiện xác minh các doanh nghiệp trung gian, có 50 hồ sơ xác minh đến doanh nghiệp trung gian F1 (chiếm tỷ lệ 86% trên tổng số hồ sơ thực hiện xác minh), 8 hồ sơ xác minh đến doanh nghiệp trung gian F2 (chiếm tỷ lệ 14% trên tổng số hồ sơ thực hiện xác minh).

Qua công tác xác minh phát hiện 48 doanh nghiệp trung gian bỏ địa chỉ kinh doanh, tạm dừng hoạt động, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. Cụ thể, có 30 doanh nghiệp F1 tạm dừng hoạt động, 13 doanh nghiệp F1 bỏ địa chỉ kinh doanh, 4 doanh nghiệp F2 tạm dừng hoạt động, 1 doanh nghiệp F2 bỏ địa chỉ kinh doanh.

Qua rà soát thông tin dữ liệu doanh nghiệp tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có 1.105 doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ bỏ địa chỉ kinh doanh, tạm dừng hoạt động (994 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, 111 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động), chiếm tỷ lệ 14,5% so với số liệu cả nước. Đặc biệt trong những doanh nghiệp này, có 22 doanh nghiệp nằm trong vụ án đã khởi tố, điều tra về tội mua bán hóa đơn bất hợp pháp trong thời gian qua.

Về việc hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng cao su, trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023 (tính đến ngày 17/5/2023), Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ của 3 doanh nghiệp trực tiếp đề nghị hoàn thuế GTGT sang cơ quan công an để phối hợp điều tra, xác minh trong đó có 2 hồ sơ của doanh nghiệp hoàn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng hàng cao su, nguyên nhân do doanh nghiệp mua hàng của doanh nghiệp khác có rủi ro cao về thuế.

Nhằm đẩy mạnh công tác hoàn thuế GTGT để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023; Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT.

Tại Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các Cục trưởng Cục thuế khẩn trương thực hiện một số các công việc cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác hoàn thuế GTGT tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp đúng với tinh thần của Công điện 470/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian tới, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế các cấp khẩn trương có hướng dẫn, xử lý hoàn thuế GTGT đối với các hồ sơ hoàn thuế đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp không đủ điều kiện hoàn thuế hoặc có sai phạm cần xử lý theo đúng quy định và thông báo cho người nộp thuế đảm bảo công khai, minh bạch.

Bảo Thoa